Zoeken

Privacyverklaring voor Ro-Wi Rouwdrukwerk

Laatst bijgewerkt: 14 september 2023
https://www.rouwdrukwerk.com

Dank u voor het bezoeken van Ro-Wi Online Printshop. Bij Ro-Wi hechten we veel waarde aan uw privacy en we streven ernaar om uw persoonlijke gegevens te beschermen en te respecteren. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen wanneer u onze website bezoekt, producten of diensten van ons koopt, of op andere manieren met ons communiceert.

Verzamelde informatie

We kunnen de volgende categorieën persoonlijke informatie verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze diensten:

1.1. Contactgegevens: zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en verzendadres.
1.2. Betalingsinformatie: inclusief creditcardgegevens en factureringsadres.
1.3. Bestelinformatie: de details van uw aankopen, bestellingen en transacties.
1.4. Gebruiksgegevens: informatie over hoe u onze website gebruikt, inclusief IP-adres, browsertype, toegangstijden en verwijzende URL’s.
1.5. Inhoud: eventuele door u verstrekte inhoud, zoals afbeeldingen en ontwerpen voor printopdrachten.

Gebruik en informatie

2.1. Om onze diensten te verlenen: om uw bestellingen te verwerken, aankopen af te handelen en producten bij u te bezorgen.
2.2. Klantenservice: om uw vragen te beantwoorden, technische ondersteuning te bieden en u te helpen bij eventuele problemen.
2.3. Verbetering van de website: om onze website te analyseren en te optimaliseren voor een betere gebruikerservaring.
2.4. Marketing: om u te informeren over onze producten, diensten, promoties of aanbiedingen, tenzij u ervoor kiest om geen marketingberichten van ons te ontvangen.
2.5. Wettelijke verplichtingen: om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en te reageren op juridische verzoeken.

Delen van informatie

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met derden, maar alleen zoals hieronder beschreven:

3.1. Dienstverleners: we kunnen externe dienstverleners inschakelen om bepaalde diensten namens ons uit te voeren, zoals betalingsverwerking of verzending van bestellingen.
3.2. Juridische doeleinden: we kunnen uw informatie delen als we te goeder trouw geloven dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wet, een juridisch proces, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Ro-Wi of anderen te beschermen.
3.3. Toestemming: we kunnen uw informatie delen met uw toestemming voor specifieke doeleinden waarvoor u akkoord bent gegaan.
3.4. Bedrijfsoverdracht: in geval van een fusie, overname, reorganisatie, verkoop van activa of faillissement kunnen we uw gegevens overdragen als onderdeel van de bedrijfsovergang.

Beveiliging van gegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onthulling, wijziging of vernietiging. We bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, tenzij de wet een langere bewaartermijn voorschrijft.

Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht om toegang te vragen tot, te corrigeren, te verwijderen, te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. U kunt ook uw toestemming voor marketingberichten op elk moment intrekken. Neem contact met ons op via de hieronder verstrekte contactgegevens om uw rechten uit te oefenen.

Contact opnemen

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring, de praktijken van onze website of uw ervaringen met Ro-Wi Online Printshop, neem dan contact met ons op via:

Ro-Wi Rouwdrukwerk
Industrieweg Oost 7c Elst
0481 – 74 60 10
rouwdrukwerk@ro-wi.nl

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze praktijken of om andere operationele, juridische of reglementaire redenen. Bezoek deze pagina regelmatig voor eventuele updates.

Bedankt dat u voor Ro-Wi Online Printshop hebt gekozen. We waarderen uw vertrouwen en beloven uw privacy te beschermen en uw gegevens met zorg te behandelen.

Terug naar boven
Product has been added to your cart