Zoeken

Laatst bijgewerkt: 7 augustus 2023

 

Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, leveringen en diensten tussen Ro-Wi Rouwdrukwerk (“wij”, “ons” of “onze”) en de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

1.2. Door gebruik te maken van onze producten of diensten, aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud.

 

Aanbiedingen en Offertes

2.1. Onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende een termijn van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

 

2.2. Wij behouden ons het recht voor om onze aanbiedingen en prijzen op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

2.3. Prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

 

Bestellingen en Betalingen

3.1. Bestellingen kunnen worden geplaatst via onze website, e-mail of telefonisch. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie bij het plaatsen van een bestelling.

 

3.2. Betalingen dienen te worden voldaan op de wijze zoals aangegeven op onze factuur. Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen vooraf te worden voldaan.

 

3.3. Indien de klant in gebreke blijft met betaling, behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen op te schorten.

 

Levering en Verzending

4.1. De levertijd wordt geschat en is niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

4.2. Wij streven ernaar om de bestelling binnen de opgegeven levertijd te leveren, maar wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen die buiten onze controle liggen.

 

4.3. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste afleveradres. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van onjuiste of onvolledige adresgegevens.

 

4.4. De klant is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de bestelling op het afleveradres. Als de klant de bestelling niet in ontvangst neemt, behouden wij ons het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor opslag of herlevering.

 

Herroepingsrecht en Retourneren

5.1. Aangezien onze producten op maat gemaakt worden en gepersonaliseerd zijn voor de klant, is het herroepingsrecht niet van toepassing.

 

5.2. Klanten zijn verantwoordelijk voor het controleren van de proefdrukken en ontwerpen voordat de productie begint. Eventuele fouten of afwijkingen dienen onmiddellijk aan ons te worden gemeld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten in het drukwerk als deze niet opgemerkt zijn in de proefdrukken.

 

Auteursrecht en Intellectueel Eigendom

6.1. De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde toestemmingen en rechten met betrekking tot het gebruik van logo’s, afbeeldingen, teksten en andere inhoud die aan ons wordt verstrekt voor gebruik in het drukwerk.

 

6.2. Wij behouden alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze ontwerpen, sjablonen en creaties, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

Klachten en Geschillen

7.1. Klachten over onze producten of diensten dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk aan ons te worden gemeld.

 

7.2. In geval van geschillen zullen we ons best doen om tot een redelijke oplossing te komen. Indien het geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de klant het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

 

Toepasselijk recht

8.1. Op alle overeenkomsten en geschillen met betrekking tot onze producten en diensten is het Nederlands recht van toepassing.

 

Dank u voor het lezen en accepteren van onze Algemene Voorwaarden. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

 

Ro-Wi Rouwdrukwerk

Industrieweg Oost 7c

E-mail: rouwdrukwerk@ro-wi.nl

Telefoon: 0481 – 74 60 10

Terug naar boven
Product has been added to your cart